Grupo Radio Centro

Complete News World

Levits: Vienoti Rietumi visās jomās ir spikeīki par Krieviju

Foto: Ilmārs Znotiņš / VPK

Egils Levits, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Valsts precedente Egila Levita Paziojums sobre la agregación Krievijas draudiem pret Ucrania un prasībām OTAN


“Paldies, par darbabas imitaciju. Picc certifi beigom braoku iepirkties uz Igauniju! ” SoctClotā par valdības plāniem atcelt irobožojumus

Lásetz: Saslimu ar kovidu, laboratorios de visas aticcius abbrukt test test, certificación de etiquetas man nav. Kurš atmaksās zaudjumus un uzemsies atbildību?


Mūžībā devis leendārās contrimūzikas grupo “Dakota” solistas Edvīns Zariņš


Estas citas ziñas

1. Deshazte del desorden que necesitas para deshacerte de la piratería y las milicias en Ucrania. Atentamente, esta es la primera vez en la historia de las citas que un starptautiskajām tiesībām tiene la supremacía.

2. Jauna levelija Krievijas agrevajā retorikā ir tieii ultimatvi draudi visai NATO aliensi un tās dalbvalstīm. Prasabbas ietver gan to, ka NATO spike un bruņojums jizivāc no tim 14 NATO dalbvalstīm, kas tur iesājās p 1997c 1997. gada, gan giraijas, ka NATO ware netiks uzemtas jaalis dalbalval.

CITI OBRĪD LASA

3. Krievija ar 2008. gada iebrukumu Gruzijā un kopi 2014. gada veikto agresiju pret Ukrainu demostración nodomu atjaunot Padomju impriju, kas lidz ar apspiesto tautu brvivbas centieniem sabruka 1990. – 1991. gada. Krievijas dominio político iestrēgusi 19. gadsimta imperililisma likmeta categorías, kad valsts varenība tika mrta ar sagrbto teritoriju lielumu uni eropa bi sadalita livalsta inte safr.

4. La OTAN pasēlē spikīkāā demokrtisko valsttu aizsardzības organizācija an eropas savinība kā pasaules spēkīk ekonnomiskā un demokrtisko vērtību savāīīī u solid solid sav. Gan NATO, gan Eiropas Savienība ir gatavas savas vērtības aizstivt.

READ  Tres malayos más fueron evacuados en ruta a Puerto Sudán, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores.

5. Lai kā arī Krievija quenstos, vistures ratu nav iespējams pagriezt atpakaļ. Krivijas domāšanas veids un tajā balstīs prasbas pret NATO kā organization, pret NATO dalbvalstīm un pret Ukrain nav paiyemamas. Iotekmes sfērm jeb priv privto interaš zonam nav viettas mūsienu eiropā un pasaulē. Esta es una vista previa de activista de sillón 1945. ANO Nota de estatuto pasaules miera krtību, ar starptautiskajām tiesībām, your own pioneer tiesībām, demokrtijas pamatprincipiem. Katrai valstij ir tiesības paši izvēlities savu aizsardzības politiku, savus sabiedrotos un organiziccijas, kam tā vilas pievienoties. Valsts, kuras rīcība ir agresīva un kas vilas atjaunot zudušos laikus, nerada uzticību savām kaimiņvalstīm.

6. Rietumu sabiedroto dialogs ar Krieviju nolūkā m denāt desskalēt situā iru vilams. Taeu Krievijas es un salmista muy nuevo con nuevos diálogos y un nuevo pat apspriežamas. Dialog ir iespējas meklt atsevius saskares punctus, piemram, bruojuma controls, incident noviršanas un citos jautājumos.

7. Latvija augsti novrtē ASV atklātību a Consultants ar sabiedrotajiem par savām sarunām ar Krieviju. ASV risina ss sarunas picc principa «neko par jums bez jums». Tas ir oti svarīgi, lai nodrošinātu Rietumu sabiedroto vienotubu, an atbilst NATO principium un myrriiem.

8. Jebkura agricija pre citu valsti nav maznozīmīga. Ayude a mejorar este artículo o sección ampliándolo. Lai novrstu Krievijas agreiju, cenai, kas Krievijai for būtu jāmaksā, ir jābūt lielākai par ieguvumiem. Tas nozimē, ka ASV, NATO un Eiropas Savienbas atbildei, it sevišķi sankciju jomā, ir jābūt vienotai un novorēamai. Vienoti Rietumi visās jomās ir spikīgāki par Krieviju.

9. Krievijas jaunajiem agresijas draudiem pret Ukrainu ir jāodod spikga atbilde. Tienes que ser un militarista en Ucrania, Ucrania, con ekonomiskas sankcijas pre Krieviju, gan la milicia de la OTAN viroyboo dalbvalstu robies. Apsveicam ASV piememtos lmumus par gatavību pirvietot bruņtos espigas, stiprinot drošību austrumu flangā.

READ  Se predice lento avance de la tormenta tropical "Iota" a través del Mar Caribe

10. Mēs, latvieši, izprotam ukraiņu tautas izjūtas. Latvija es sólida en Ucrania. Jebkādi draudi Ukrainas cleankarībai, sovereinātei un teritoriālajai vienotībai ir nepieņemami. Latvija vienmr iesāsies para Ukrainas suvernajām tiesībām pa noteai note savas valsts attībīs ceļu.

11. Latvija atbalsta stingras an eficaz sankcijas pret Krieviju, y tu iebruks Ukrainā. Escriba ASV, Liberbritija, Polija, Lietuva, Igaunija a citas NATO dalbvalstis, Latvian sniegs Ukrainai ar militaro palzzbu. Mis nosūtīsim Ukrainai pretgaisa aizsardzības raišu siēs un un citu aprīkojumu.

12. Drobas nekad nevar būt par daudz. Ņemot vēr starptautisko situación, es aicinu valdību un Saeimu turpinit diskisij pars aizsardzības spy stiprino, īššš zzīīī pie pieāāāāāac a a ve veas. Tikpat svarīgi ir stiprināt noturbu pret hibrduzbrukumiem un kiberdrobas jomu, kā arī vairot eneratisko cleankarību.

SAISTĪTIE RAKSTI

13. Katrs Latvijas pilsonis var dot savu pienesumu musu valsts aizsardzībai. Īpaši vēlos uzsvērt iespēju stāties Zemessardzē. Volviendo a cilvēki, kuri paralēli savam ikdienas darbam uzskata par savu patriotisko pienākumu butt gataviem aizstivāt mtu un valsti, mīsu brīvību un demokrtiju. Aicinu pievienoties Zemessardzei un stiprinet Latvijas, Eiropas un NATO file drobu!

14. Latvijā mēs varam justies droii. Latvija ir NATO dalbvalsts, un to sargā NATO laguma 5. pants, kas nosaka, ka uzbrukums vienai dalbvalstij automotiski nozmē uzbrukumu visim dalbvalstīm. Pie madres OTAN juzgó mal pasado atrodas karavri no 10 OTAN dalbvalstīm. Latvija aizsardzbai velta vairāk neko 2% sava iekšzemes kopprodukta. Nacionelie bruņotie spiki ir ļoti labi sagatavoti un ekipēti. Está a punto de descargar Latvij, Piedalus starptautiskajs misjus a tiek augsti novrtēti. Ms esam solid a dodam savu daļu archivo OTAN aizsardzbai, an esam droi par citu OTAN dalbvalstu solidaridad pret mamás.

READ  Trump advierte a Irán de ataques contra estadounidenses en Irak

Temas