Grupo Radio Centro

Complete News World

Сионерката си а зрението, как

Ния бритобритания 88-женодишна жена си възвърна зрението сомощта на очен имплант, общи The Guardian.

А ла лондонското предградие агенхам ана пата в наната, ка която бе антиран очен. ,Онерка, оято е адала от тографска атрофия, вижда с лявото си око. Нтъто нтътантът Prima System й помогна а вижда отново.

Востигът а витамин В12 може да причини опасни заболявания, о анемия и депресия, д, да доведе до аст …

Ойството, обретено о от британски и френски инженери, съст ои от чип и лниални очила. Осредствено од дата па циенткациентката е поставен имплант с размери два милиметра, а на главата сев Џоста. Олзва амера а иза снемображение, ава го на компютър, ойто а изображението през клетките ретина казта къз. Озъкът а сигнала по подобен ачин акто аботи естественото.

Ова революционно устройство нага за хората, адащи от агуба на зрение, аза хирургът махи мукит, който извършил операцията. Оред аря успехът а зиозиация и данните, ани по време а изследването, озволяват а много ора сиа си тат о.

Оември ански алисти извършиха първата операция а инсталиране а 3D отпечатано око. Натването а изкуствено око на о около два часа, а във оВеликания около 60 000 души да изпа използнатое очато.

От:

Temas 6 издома издават дефицит а нганган

Ова а аците, че жожата ви рееарее ПО-БЪРЗО от нормалното

Колко афе а ден жеможем а пием, без да притесняв аме а здравето

Неакво не а а ядем а адно?

Омиче азказа а ленален трик д момашна онада и ана (а (ВИДЕО)

READ  ¿Y Antioquia? Por cuarto día consecutivo registra las peores cifras de COVID-19 en Colombia

Дневен ховен ороскоп за, 23

Кучеова куче адна от 30 виса височина и оцеля (ВИДЕО)

Бельа ото ви ава какъв тип жена

Съвет всяка а зодия а, 23

12 са с фетафето ти за, 23