Grupo Radio Centro

Complete News World

Поп-фолк звезда с първа научна публикация

©

Ашли с първа научна публикация. Неин доклад е част от престижно издание по повод 30-тата Международна конференция за студенти и млади учени на Съюза на специалистите по качество в България. Срещата се провежда в ЮЗФ «Неофит Рилски“, Благоевград.

В сборника с научни публикации певицата участва с доклад на тема «Усъвършенстване на обучението чрез прилагане на идеи от научно-популярната педагогика в българската образователна практика».

Самата тя сподели гордостта си с пост в социалните мрежи «Горда съм, защото от днес в ръката си държа първата книга, в която е публикуван един от моите доклади заедно с научни изследвания относно приложимостта на научно-популярната педагогика в българската образователна практика.

Благодарна съм на моят научен ръководител доц. д-р Траян Попкочев и на целия научен колектив от катедра «Социална педагогика» към ФП на ЮЗУ «Неофит Рилски» за вдъхновението, мотивацията и вярата в моите възможности. Огромна благодарност и към Съюз на специалистите по качеството в България /ССКБ/. Щастлива съм, че образователните институции и организации в помощ на млади учени успяват да създадат условия за успешна съвместна работа, въпреки пандемичните ограничения».

READ  Cómo modificar un automóvil en Fortnite Capítulo 3 Temporada 2 - Guía Wiki de Fortnite